Tag: chuốc thuốc mê rồi hiếp vợ bạn

Thằng bạn khốn nạn bỏ thuốc mê vợ bạn rồi đè ra chịch

Thằng bạn khốn nạn bỏ thuốc mê vợ bạn rồi đè ra chịch lúc vợ bạn đang ngủ về sau con vợ dâm mê luôn hai thằng bạn. Là bạn thân nên thường kéo sang nhà bạn ăn cho ngon vì thằng bạn đã có vợ nấu ăn rất khá cả đám hay tụ...